• AR un AP saskaņošanas pakalpojumi - image 1

Pakalpojumu paketē ietilpst, bet ne tikai:

1. Rēķinu un kvīšu apkopošana.

2. Kontu plāna izveide vai esošo izmantošana.

3. Darba dokumentu, TB un finanšu pārskatu ar grafikiem izveide.

4. Bankas un citu kontu saskaņošana.

5. Sagatavot nodokļu pārskatus.

6. Sagatavot citus nepieciešamos pārskatus.